Condicions meteorològiques a casa de Sants, Barcelona
Estació automàtica 1wire de Jordi González
                                 Gràfics diàris

Temperatura i humitat exterior
temp. exterior

Pressió atmosfèrica
pressio

Velocitat i direcció vent
vent

Pluja
vent